مه پاش

مه پاش برای تامین رطوبت در محیط هایی مثل مرغداری ها گلخانه پرورش فارچ رستوران و کافی شاپ ها به کار می رود.

فروش وسایل مه پاش

مه پاش صنعتی و مه پاش خانگی تفاوت هایی دارند از جمله قدرت پمپ شیلنگ که در مدل های خانگی ارزان تر و ضعیف تر هستند.

انواع مه پاش

دو مدل مه پاش داریم که بر اساس شیلنگ مه پاش و اتصالات تقسیم بندی میشود.

مه پاش فیتینگی

مه پاش فیتینگی به وصبله شیلنگ پلی آمید و پایه نازل استیل به نازل متصل می شود مه پاش فیتینگی نصب آسانی دارد و می توان به راحتی مراحل نصب را طی کرد و در مه پاش رستوران و کافی شاپ و باغ بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد در مجیط های صنعتی هم به کار می رود و مانعی وجود ندارد.

مه پاش پرسی (شیلنگ سیم دار)

مه پاش پرسی با استفاده از شیلنگ های پرس شده کارواش ساخته شده است و پایه نازل برنجی دارد نصب نیاز به مهارت بیشتری دارد و بیشتر در مه پاش صنعتی استفاده می شود.

نمایش دادن همه 3 نتیجه