مه پاش

نمایش دادن همه 3 نتیجه

Grid List

شیلنگ مه پاش فشار قوی پرس شده

شیلنگ مه پاش شیلنگ مه پاش به دو صورت فیتینگی

شیلنگ مه پاش فشار قوی پرس شده

شیلنگ مه پاش شیلنگ مه پاش به دو صورت فیتینگی و سیم دار استفاده می شود در فضاهایی که اصطحلاک بالا وجود

نازل مه پاش تایوانی

نازل مه پاش تایوانی در سایز های مختلفی تولید

نازل مه پاش تایوانی

نازل مه پاش تایوانی در سایز های مختلفی تولید می شود که این سایز بندی بر اساس دهانه خروجی نازل است برای

نازل مه پاش چینی

نازل مه پاش نازل مه پاش در سایز های مختلفی ت

نازل مه پاش چینی

نازل مه پاش نازل مه پاش در سایز های مختلفی تولید می شود که این سایز بندی بر اساس دهانه خروجی نازل است

نمایش دادن همه 3 نتیجه